Cada vegada són més les marques i empreses que s’estan sumant a implementar dins de la seva estratègia de contingut una comunicació molt més sostenible. Això es deu al fet que la demanda dels clients està canviant i la seva manera de consumir s’està involucrant cada vegada més amb la cura del medi ambient. 

Què és el màrqueting sostenible? 

Abans d’entrar detalladament, és important entendre a la perfecció quina es defineix com a màrqueting sostenible i quin diferència hi ha amb el màrqueting convencional. 

La gran diferència entre el Màrqueting tradicional i el Màrqueting sostenible es basa en el fet que el primer té una visió de pensament econòmic basat en el fet que els recursos de la Terra són finits i té una visió lineal, com la d’extreure, fabricar, produir i tirar). Avui dia està més que demostrat que els recursos que tenim no són finits i que per contra estan destrossant cada vegada més el Planeta Terra.

El màrqueting que s’ha definit sempre es basa en l’estratègia de les 4P’s, és a dir, implementar en la planificació de màrqueting un enfocament determinat en el Producte, Preu, Punt de Venda i Promoció. Aquestes variables han tingut sempre l’objectiu d’explicar el funcionament d’una forma integral i completa del màrqueting dins d’una empresa o organització.

Però amb el màrqueting sostenible aquestes 4P’s evolucionen ja que s’enfoca bàsicament a satisfer tres criteris importants: la satisfacció de les necessitats del client, la consecució dels objectius de l’empresa i la compatibilització dels processos amb el medi ambient. És a dir, que les conegudes 4P’s passen a ser 7P’s, implementant així les Persones, el Planeta i el Benefici econòmic (Profit).

En definitiva, una empresa que enfoca el seu màrqueting a una estratègia sostenible, el seu objectiu final de venda tindrà sempre en compte la sostenibilitat tant en la pràctica com en el producte.

Els 5 principis bàsics del màrqueting sostenible 

Per a entendre bé el màrqueting sostenible s’han de definir també els cinc principis bàsics que el sustenten.

  • Màrqueting orientat al consumidor : La marca s’orienta 100% en el seu client i el inboundmàrqueting és la millor estratègia per a arribar a ell. 
  • Màrqueting de valor per al client : Aquesta estratègia va molt lligada a l’emocions i en com la marca genera uns valors concordes als seus clients, i al seu torn, els clients creen valors per a la marca
  • Màrqueting innovador : La marca està sempre al dia de les tendències sostenibles per a una millora continuada i així trobar millors maneres de desenvolupar els seus productes, serveis i maneres de comercialitzar.
  • Màrqueting amb una missió : En aquesta estratègia es va més enllà del producte i s’involucren unes missions i visions que s’enfoquen a millorar la societat i el planeta. Es basa a dirigir una missió àmplia sostenible a llarg termini per a l’empresa. 
  • Màrqueting social : Una estratègia que s’enfoca a trobar solucions als problemes socials i convertir-los en oportunitats de negoci. S’equilibren les decisions basades en els desitjos del client, els requisits de la marca i els interessos a llarg termini del client i la societat. 

Avantatges d’introduir estratègies de màrqueting verd

Quan parlem de màrqueting sostenible realment ens enfoquem en alguna cosa més que simplement vendre un producte o servei, perquè va més enllà del màrqueting ja que una estratègia sostenible no solament farà millorar la teva marca amb els clients sinó també et farà augmentar la imatge dins del teu sector. 

Així mateix, aplicar una bona estratègia de contingut de màrqueting sostenible t’ajudarà a generar molts beneficis a la teva marca:

  1. La societat cada vegada està més preocupada per cuidar el medi ambient i això generarà molt més engagement a les necessitats d’un públic objectiu.
  1. Milloraràs la teva imatge i confiança a més d’obtenir un major avantatge davant els teus competidors.
  1. Obtindràs més informació sobre el comportament de compra dels teus consumidors i podràs segmentar millor les teves estratègies. D’aquesta manera podràs personalitzar el teu contingut i enfocar-te millor a les teves accions de màrqueting. 

Desde Xadoloco  t’ajudem a enfocar les teves estratègies de màrqueting a una comunicació i contingut molt més sostenible perquè et converteixis en una empresa que la societat necessita. Els nostres serveis s’enfoquen a desenvolupar el teu negoci, on el teu client està en el centre i totes les estratègies giren entorn a les seves necessitats. 

Deixa’ns conèixer el teu projecte i junts farem que el teu negoci sigui, a part de molt més sostenible, molt més rendible.